Menu Zavrieť

Ochrana osobných údajov

Milí návštevníci, susedia, priatelia, kamaráti,

Považujeme za správne Vás informovať, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete sú spracúvané starostlivo, vážne a s ohľadom na ich povahu.

Vaše údaje potrebujeme len v nevyhnutnom rozsahu a len obmedzený čas. To všetko len v záujme vykonávania činnosti nášho centra, ak sa na našich aktivitách zúčastňujete alebo sa na našich aktivitách plánujete zúčastňovať.

Dbáme na to, aby k Vašim údajom nemali prístup iné osoby a preto sa snažíme riešiť všetku organizačnú agendu centra vo vlastnej réžii. Prípadne fotografie a videá z činnosti a aktivít centra nevyhotovujeme a nezverejňujeme bez Vášho súhlasu.

Viac informácií nájdete v tomto dokumente.

Samozrejme, ak zmeníte názor, alebo sa chcete čokoľvek opýtať vo vzťahu k Vašim údajom, napíšte nám gdpr@lilienka.sk