Menu Zavrieť

Cenník a platby

Nižšie nájdete ceny pravidelných aktivít organizovaných naším centrom. Ceny kurzov našich partnerov sú uvedené na plagátoch, v rozvrhu, resp. priamo na web stránkach partnerských spoločností.

Kurzy a krúžky

Platí sa na mesiac dopredu na účet podľa počtu lekcií v mesiaci.

Platobné údaje

IBAN: SK52 8330 0000 0026 0121 0424

Suma: cena za lekciu x počet lekcií v mesiaci

Do poznámky prosíme uviesť: názov kurzu alebo krúžku (napr.tanecna), mesiac a rok (napr. 0923) , meno účastníka kurzu (napr. Ema Nova)

Ak sa nemôžete dostaviť, je potrebné nás o tom informovať (odhlásiť sa najneskôr 6 hodín pred termínom). Každá ospravedlnená lekcia bude prenesená do ďalšieho mesiaca (zostane vám ako kredit). V prípade neospravedlnenia bude započítaná ako absolvovaná. Ak sa lekcia zruší z našej strany, tak isto sa prenáša do ďalšieho mesiaca. 

Jednotlivé lekcie

Platí sa vopred na účet formou predplatenia si kreditu.

Platobné údaje

IBAN: SK52 8330 0000 0026 0121 0424

Suma: cena za lekciu x zvolený počet lekcií

Do poznámky prosíme uviesť: meno a názov cvičenia

Pokiaľ sa nemôžete zúčastniť lekcie, na ktorú ste sa prihlásili, je potrebné sa odhlásiť – najneskôr však 6 hodín pred termínom lekcie. V prípade odhlásenia sa v čase kratšom ako 6 hodín, resp. nedostavenia sa na lekciu, bude započítaná ako absolvovaná a stiahnutá z kreditu. Ak sa lekcia zruší z našej strany, zostane vám ako kredit na ďalšie čerpanie.

Bonusový kredit pre našich verných

Predplaťte si viac lekcií naraz a dostanete od nás 10 % sumy ako bonus. Platí pre 5 a 10 jednorazových lekcií.

Za 5 lekcií zaplatíte 40 €, pripísaný kredit bude 44 €.

Za 10 lekcií zaplatíte 80 €, pripísaný kredit bude 88 €, t.j. 1 lekciu máte zadarmo 🙂

Podmienkou bonusu sú vyrovnané všetky záväzky voči nám, inak povedané – nesmiete byť v mínuse…

Čerpať môžete na všetky cvičenia vedené formou jednotlivých lekcií okrem kundalini jogy a PortDeBras®, ktoré sa platia priamo lektorkám.